SIKILAMA KARTUŞU

AL 067 SIKILAMA KARTUŞU

Ürün Teknik Özellikleri : 


Ürün Kodu : AL 067
Hacim : -
Boy : -
En : -
Yükseklik : -
Ağız Çapı : -SULU SIKILAMA VE PATLATMALARDA YARDIMCI PLASTİK MALZEMELER

Plastik sulu sıkılama kartuşu, (PSSK) Yeşim Plastik, patlayıcı madde kullanılan, Ulaşım, Kazı, Madencilik,  ve İnşaat sektörüne kullanılmak üzere sulu sıkılama kartuşu üretmektedir.

Patlatmaya etki eden sıkılama ve sıkılama malzemeleri, patlatma düzeninin bir parçası olup, patlatma verimi ve özellikle patlatmanın zararlı çevresel etkileri açısından önem taşımaktadır. Özellikle atmosfere kapalı olan yer altı patlatma işlemlerinde sıkılamanın önemi yer üstü patlatmalarına göre daha da belirgin olmaktadır. Sıkılamanın yer altı patlatmalarında kullanım amaçları ise aşağıda belirtildiği gibi özetlenebilir. Patlayıcının delik içerisinde korunması ile şok dalgalarının iletilmesini ve patlatma sonucu oluşan patlatma gazını hapsederek kayacın kırılmasını sağlamak, Toplam ve solunabilir toz oranlarını düşürmek,
Atımdan sonra ortama girme süresini kısaltmak,
Atım sonrası oluşan zararlı ve zehirli gazları bastırmak,
Grizunun ateş alma şansını en aza indirmek,
Kömür tozunun patlatma esnasında ateş alıp patlamasını önlemek

Sulu Sıkılamanın gelişimi

Sulu sıkılamanın kullanımı üzerinde ilk çalışmalar 1953 yılında Belçika’da başlamış ve daha sonra benzer uygulamalar İngiltere ve Almanya’da gerçekleştirilmiş olup halen etkin olarak kullanılmaktadır. Günümüze kadar elde edilen tecrübelerin ışığında birçok yöntem ve malzeme denenmiş, zamanımızda PE, Plastik sulu sıkılama kartuşları üretilerek bugünkü yapıları ortaya çıkmıştır. Zamanla kartuşların üretim tekniği de gelişmiş şişirme prensibinde seri halde darbe alma, burulma vs. gibi dayanımlara sahip ayrıca alev geciktirici ve anti-statik özelliği olan kartuşlar üretilmeye

Neden Plastik Sulu Sıkılama Kartuşu

Plastik kartuşun taşınıp stoklanması ve nakliyesi çok pratiktir. Sıkılama çamuru ise yerüstünden taşınması sırasında nakliye, yakıt, zaman ve işçilik kaybına yol açar. Ayrıca, sıkılama çamurunun kuruması ilave hazırlık gerektirmektedir.

•Sıkılamanın hazırlanması açısından her iki sistem arasında çok büyük zaman farkı vardır. Çamur için bir patlatma ekibinde, bir tam ya da yarım yevmiye sıkılama için harcanmaktadır. Sulu sıkılama için ise sıkılama işleminin tümü 10-15 dakikayı geçmemektedir.

•Çamurlu sıkılamanın atım ekibindeki işçilerce yapılması işin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, sıkılama çamuru yapımı insan faktörüne bağlıdır ve iyi hazırlanmayan malzeme patlayıcı ve iş gücü kaybına yol açacaktır.

•Sulu sıkılamayla dinamitin daha emniyetli sıkılaması yapılmaktadır.

Atım sonucu açığa çıkan tozun büyük bir kısmı bastırılmaktadır. Ateşlemelerden sonraki solunabilir ve toplam toz konsantrasyonları %50-70 arasında azalmaktadır. İyi bir sulu sıkılama ile fiskete düzeneğine gerek kalmadan olumsuz ortam şartları elimine edilebilmekte ve ortama girme süresi büyük oranda kısalmaktadır. Genel olarak atımdan sonra ortama girme süresi 30-35 dakikadan 10-15 dakikaya düşmektedir. Patlatma performansı açısından sulu sıkılama kartuşlarının daha etkili olduğu kesindir.

Sulu sıkılama kartuşları herhangi bir hata durumunda daha emniyetli ve daha kısa sürede delikten çıkartılabilmektedir. Yer altı patlatma uygulamalarında sulu sıkılama kartuşlarının işçi sağlığı, iş güvenliği, patlatma performansı ve patlatma ekonomisi üzerinde göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir.

Sulu sıkılama Kartuşunun İşçilik ve Maliyet Açısından Avantajları

İşçilik açısından, sulu sıkılama kartuşlarıyla sıkılamaya ayrılan süre en az düzeyde olmaktadır. Çünkü, bir baca atımı için kartuşların suyla doldurulup deliğe sıkılanması 10-15 dakika gibi küçük bir zaman diliminde yapılabilmektedir. Diğer taraftan, çamurun iş yerine getirilmesi, hazırlanması ve sıkılanması oldukça külfetli olup hem zaman, hem de işçilik kaybından dolayı oldukça dezavantajlı olmaktadır.
Bunun yanı sıra çamur sıkılama malzemesi her atım vardiyası için ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
Çünkü kil malzemesi zamanla kuruyup elastik özelliğini kaybetmektedir ve bu nedenle her vardiya için çalışma yerinde yeniden hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla her vardiyada sıkılama hazırlanması için ayrı bir işçilik gerekmektedir.
Plastik sulu sıkılama kartuşlarında ise malzemenin taşıma, depolama, kuruma, yeniden hazırlanma, kıvam buldurma gibi problemleri olmadığından sıkılama işlemi hem seri bir şekilde kısa sürede, hem de külfetsiz yapılabilmektedir. Plastik sulu sıkılama kartuşları tüp şeklinde ve çok hafif olduğundan çalışma yerine kolaylıkla taşınabilmektedir. Sıkılama işlemi için ayrıca bir işçinin bu işe ayrılmasına da gerek kalmamaktadır ve sonuç olarak işçilik açısından her atım vardiyasında belirgin bir kazanç söz konusudur


Bütün sulu sıkılama kartuşlarında unutulmaması gereken nokta, çaplarının lağım deliği çaplarından daha büyük olmaması ve sıkılama için yeterli toleransın olması gerektiğidir Buna göre delik çapı 28 mm. Ø den 34 mm. Ø Ye kadar olan, deliklere 26 mm. Ø kartuşlar, 34 mm. Ø dan 42 mm. Ye kadar olan delikler için 32mm. Ø kartuşlar, 41mm.Ødan 50 mm.ye kadar’da 38 mm. Ø kartuşlar kullanılmalıdır. Esas itibariyle sulu sıkılama kartuşlarının çapı lağım deliği çapından biraz küçük, bunun yanında patlayıcı kapsülünün çapından biraz büyük olmalıdır. Elde edilen tecrübelere dayanarak herhangi bir sulu sıkılama kartuşunun uzunluğu 28 cm ‘den daha küçük ve hacmi de 200 cm3 ‘den daha az olmamalıdır.

Açık ucu eğri, kapalı ucu sivri silindirik tipte hazırlanmış plastik torba çalışma alanında su ile doldurulup ağzı tırnaklı tapa ile kapatılarak sivri ucu dinamit lokumunun üzerine gelecek şekilde deliğe yerleştirilerek sıkılama yapmaya yarayan malzeme. Plastik sulu sıkılama kartuş malzemeleri alev geciktirici ve anti-statik özelliğe sahip olduğundan, bu tür sıkılama özellikle grizulu ortamda yapılan ateşlemede güvenlik bakımından büyük önem taşır. 32mm çapında bir delik için 26mm çapında 400mm boyunda 300cm3 hacminde bir plastik sulu sıkılama kartuşu yeterli olmaktadır

LASTİK SULU SIKILAMA KARTUŞU, (PSSK) Açık ucu eğri, kapalı ucu sivri silindirik tipte hazırlanmış plastik torba çalışma alanında su ile doldurulup ağzı tırnaklı tapa ile kapatılarak sivri ucu dinamit lokumunun üzerine gelecek şekilde deliğe yerleştirilerek sıkılama yapmaya yarayan malzeme. Plastik sulu sıkılama kartuş malzemeleri alev geciktirici ve anti-statik özelliğe sahip olduğundan, bu tür sıkılama özellikle grizulu ortamda yapılan ateşlemede güvenlik bakımından büyük önem taşır. 32mm çapında bir delik için 26mm çapında 400mm boyunda 300cm3 hacminde bir plastik sulu sıkılama kartuşu yeterli olmaktadır. 

Açık ucu eğri, kapalı ucu sivri silindirik tipte hazırlanmış plastik torba çalışma alanında su ile doldurulup ağzı tırnaklı tapa ile kapatılarak sivri ucu dinamit lokumunun üzerine gelecek şekilde deliğe yerleştirilerek sıkılama yapmaya yarayan malzeme. Plastik sulu sıkılama kartuş malzemeleri alev geciktirici ve anti-statik özelliğe sahip olduğundan, bu tür sıkılama özellikle grizulu ortamda yapılan ateşlemede güvenlik bakımından büyük önem taşır. 32mm çapında bir delik için 26mm çapında 400mm boyunda 300cm3 hacminde bir plastik sulu sıkılama kartuşu yeterli olmaktadır.